Małopolskie Dziedzictwo Renesansu

Szlak Renesansu Małopolska

Ratusz w Tarnowie

Ratusz w Tarnowie
Ratusz na tarnowskim Rynku
Usytuowany pośrodku tarnowskiego Rynku ratusz jest obok katedry najstarszą i najokazalszą z zabytkowych budowli miasta. Za sprawą formy i wystroju zaliczany jest do architektonicznych dzieł epoki renesansu.

Nietrudno odnaleźć w nim elementy budowli zczasów średniowiecza, gdyż początkami swymi sięga co najmniej połowy XV w. Doszczętnie zniszczony podczas dwóch wielkich pożarów miasta przed 1500 rokiem został odbudowany, a może nawet zbudowany na nowo za sprawą Jana Amora z Tarnowa, ojca hetmana Jana Tarnowskiego, jako budynek w całości murowany i piętrowy.

Od ponad trzydziestu lat ratusz pełni rolę obiektu ekspozycyjnego Muzeum Okręgowego w Tarnowie.


Fundatorzy 
Fundatorzy Szlaku Renesansu w Małopolsce
„Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”

Koncepcja serwisu i wykonanie: Grzegorz Pękała
Koordynator Projektu: Katarzyna Trojanowska
Projekt plakatu Szlaku Renesansu: Mariusz Rutkowski